Aanmelden Theoretisch Verkeersexamen 2019

Welkom op de aanmeldpagina van het Theoretisch Verkeersexamen. U meldt zich in één keer aan voor álle groepen van uw school die willen deelnemen, ook de leerlingen die het Theoretisch Verkeersexamen (TVE) moeten herkansen.

NB: Indien uw school ook deelneemt aan het Praktisch Verkeersexamen (PVE), controleert u dan eerst de data waarop het PVE van uw school plaatsvindt en plan het TVE vóór het PVE. Leerlingen dienen geslaagd te zijn voor het TVE om deel te kunnen nemen aan het PVE. Leerlingen die het TVE moeten herkansen en leerlingen die dit schooljaar aan beide examens deelnemen, moeten dus éérst TVE doen. Het examenparcours waarop uw school is ingedeeld staat vermeld op het aanmeldingsformulier van het PVE (check dit eventueel bij uw collega). De data waarop de examens per parcours plaatsvinden staan op onze website vermeld.

Gegevens aanmeldingDetails

Contactgegevens

Het is belangrijk dat de informatie over het examen en de planning bij de juiste persoon binnen uw school terecht komt. Daarom verzoeken we u vriendelijk hieronder de gegevens van de verantwoordelijke contactpersoon of leerkracht in te voeren.

Schooltijden

Vul hieronder alleen de tijd in dat de school begint (bijv. 08:30) en uitgaat (bijv. 14:30), de pauze(s) hoeft u niet te vermelden.

DagAanvangUit
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum

In onderstaande kalender kiest u de dag waarop het Theoretisch Verkeersexamen afgenomen wordt. Het examen vindt in de ochtend plaats. Houdt u rekening met de vakanties en vrije dagen van uw school en, indien van toepassing, de periode dat het Praktisch Verkeersexamen van uw school plaatsvindt. De blauwe dagen zijn alle beschikbare dagen waarop het examen afgenomen kan worden. Klik op een blauwe dag om aan te geven dat op die dag het examen afgenomen moet worden. De dag zal daarna groen kleuren.


Afronden

Nadat u deze aanmelding verstuurt wordt er automatisch een bevestigingsemail gestuurd naar het ingevulde e-mailadres met een overzicht van de ingevulde gegevens en de gekozen datum waarop het Theoretisch Verkeersexamen plaats zal vinden. Controleert u deze gegevens, zet de datum in de schoolagenda en geef deze aan uw collega's door. De contactpersoon ontvangt op een later moment per e-mail meer informatie over het examen.

De theorieboekjes en poster(s) met verkeersborden worden in november toegestuurd naar uw school.

Indien de adresgegevens van uw school, de contactpersoon of contactgegevens wijzigen, geeft u dit dan z.s.m. door.