In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Daarna fotograferen de leerlingen en een fotograaf deze situaties. De foto’s vormen de basis voor de verkeerslessen van Tussen School en Thuis.

Een adviseur van Verkeersplein Amsterdam komt naar de school toe om het traject samen met de leerkrachten vorm te geven. In een speciale bijeenkomst maken de leerkrachten kennis met het lesmateriaal en hoe zij dit in de klas kunnen inzetten. De leerlingen krijgen in de klas uitleg over hoe zij met het lesmateriaal kunnen werken, thuis én op school. Ouders krijgen tijdens een hieraan gewijde bijeenkomst voorlichting over Tussen School en Thuis en hun eigen rol in de verkeersopvoeding. Het lesmateriaal is beschikbaar via internet, dus de ouders en hun kind(eren) kunnen er ook thuis mee aan de slag. Dit geeft invulling aan een belangrijk doel van de Verkeerslijn van Verkeer & Meer, dé betrokkenheid van ouders.

Ga naar het lesmateriaal van Tussen School en Thuis 

 

 

 

Verkeersexamenspel Verkeersborden

Verkeersexamenspel Verkeerssituaties

Verkeersexamenspel Dode Hoek

 

Informatie

Titel: Tussen School en Thuis

Schooltype: Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 1 t/m 8

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk u dit project GRATIS te kunnen aanbieden.

Materiaal: online lesmateriaal, kopieermap met werkbladen, docentenhandleiding

Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar Verkeersplein Amsterdam.