Schrijf jouw school nu in voor de Week van het Verkeer 2024! Meld je aan via de link.

Wat houdt de Week van het Verkeer in?

Tijdens de Week van het Verkeer van 11 t/m 15 maart 2024 maken we kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewsut. We willen allemaal dat kinderen veilig op school komen en veilig weer thuis. Maar rond veel scholen is het druk en onoverzichtelijk, daarom is goed verkeerseducatie letterlijk levensbelangrijk! 

De Week van het Verkeer heeft drie doelen:

  1. Bewustwording van de verkeersveiligheid van leerlingen en het eigen verkeersgedrag
  2. Activeren van scholen en ouders/verzorgers op het gebied van verkeerseducatie
  3. Stimuleren van samenwerking tussen scholen, ouders/verzorgers en verkeerspartners in Amsterdam

Wat is een Hack & Design? 

Jongeren beleven het verkeer op een andere manier dan volwassenen. Wij gaan tijdens de Hack & Design sessies de belevingswereld van de jongeren uitwerken. Wij gaan hen laten mee denken over uitdagingen in het verkeer en zoeken samen naar oplossingen. Hierbij krijgen leerlingen (uit het 1e of 2e jaar van 1 klas) de kans om onder begeleiding van professionals innovatieve oplossingen te bedenken door middel van design thinking. Het blijft niet alleen bij denken, er wordt vooral iets gemaakt!  

Verkeersthema

De leerlingen werken in kleine groepjes aan een zelf gekozen verkeersthema. Hoe kan je bijvoorbeeld zorgen dat de omgeving rond je school veiliger is of hoe pak je het gebruik van mobieltjes of koptelefoon in het verkeer aan? Dit resulteert uiteindelijk in een voorstel voor bijvoorbeeld een app of ander prototype.

Praktisch

De Hack & Design bestaat uit drie sessies (3 x 100 minuten). De drie sessies vinden plaats voorafgaand of tijdens de Week van het Verkeer, waarbij de data in overleg worden afgestemd. In de Week van het Verkeer worden de resultaten van de Hack & Design sessies gedeeld en gepresenteerd in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

Hack & Design team

Leerlingen worden ondersteund en begeleid door verschillende professionals op het gebied van design, interventie ontwikkeling, presentatie skills en verkeerseducatie. Scholen worden volledig ondersteund door het team van Verkeersplein Amsterdam en deelname is gratis.

Voorbeelden oplossingen van voorgaande jaren:

 

 

Schrijf jouw school nu in voor de Week van het Verkeer 2024! Meld je aan via de link.