Peuters en kleuters begeven zich in de regel nog niet zelfstandig in het verkeer. Maar het verkeer is er altijd, hoe jong een kind ook is. Met het lesproject JONGleren in het verkeer maken kinderen tussen 0 en 6 jaar spelenderwijs kennis met het verkeer. Welke kleuren heeft een stoplicht? En wat betekenen die? Hoe zien verschillende voertuigen eruit? Wanneer moet het kind stoppen en wanneer kan het oversteken?

JONGleren in het verkeer is te gebruiken in kinderdagverblijven, op voorscholen, in peuterspeelzalen en in de naschoolse opvang.

Spelen en leren met de Verkeerskist

Bij JONGleren in het verkeer ondersteunt een adviseur bij de introductie van het lesmateriaal. Vervolgens gaat de locatie zelf aan de slag, desgewenst met ondersteuning. Centraal onderdeel van JONGleren in het verkeer is een aantrekkelijke materiaalkist. Hij bevat voorleesboekjes, puzzels, bouwmateriaal, een verkeersagentenpet en -hesje en nog veel meer. De Verkeerskist vormt de basis van vier themaweken vol uiteenlopende activiteiten zoals knutselen, voorlezen, zingen, een rollenspel spelen en met autootjes rijden over een parcours.

Betrokken ouders

JONGleren in het verkeer eindigt met een bijeenkomst voor de ouders. Zij krijgen informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind(eren). Ook krijgen ze advies over hoe zij hun kind(eren) veilig aan het verkeer kunnen laten deelnemen.

Verkeersplein Amsterdam en de locatie sluiten gezamenlijk het project af met een evaluatie.

 

De prentenboeken van JONGleren

 

Deze digitale prentenboeken zijn een aanvulling op dit project en leren kinderen over verkeer nu ze thuiszitten.  

 

 

 

Informatie

Titel: JONGleren in het verkeer

Schooltype: Voorschool, Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Basisonderwijs (groep 1 en 2), Speciaal basisonderwijs (groep 1 en 2).

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk om dit project GRATIS aan te bieden.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Verkeersplein Amsterdam.

Wilt u JONGleren aanvragen?

dit schooljaar 2020-2021 kan niet meer worden aangemeld’

 

Aanmelden 2021-2022
JONGleren in het verkeer