Verantwoordelijkheid, veiligheid, sociale weerbaarheid

In het voortgezet onderwijs ontwikkelen jongeren zich snel en verandert hun houding en gedrag in het verkeer. Ze nemen meer risico’s, zijn geneigd regels met een korreltje zout te nemen en ervaren meer en meer druk vanuit hun vriendenkring. De school is meestal verder van huis dan voorheen en sociale activiteiten, zoals sportclubs en een avondje uit, hebben tot gevolg dat zij zich vaker in het verkeer gaan begeven.

Verkeerseducatie in deze leeftijdsgroep vergt een specifieke aanpak, gericht op verantwoordelijkheid, veiligheid en sociale weerbaarheid. Verkeersplein Amsterdam biedt binnen de Amsterdamse Verkeerslijn de volgende methoden en projecten aan.