Wat kun je doen als ouder?

Een belangrijk onderdeel van de Verkeer & Meer Verkeerslijn is de betrokkenheid van ouders bij de verkeersopvoeding van hun kind(eren). Verkeersplein Amsterdam doet via de scholen bij veel projecten een beroep op de hulp van ouders, zoals bij JONGleren, het Praktisch Verkeersexamen en Op Weg naar het VO. Daarnaast kunnen ouders ook Verkeersouders worden. 

Naast het begeleiden van verkeerseducatie projecten kan je ook met je eigen kind aan de slag. Verkeersplein Amsterdam heeft verschillende lesbrieven ontwikkelt die je thuis met je kind kan uitproberen. Om de verkeerskennis van je kind bij te schaven kan je bij Verkeer & Meer terecht. 

 

Wat doet een Verkeersouder?

Een Verkeersouder zorgt door middel van activiteiten in de buurt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Als Verkeerouder heb je een belangrijke taak bij het signaleren van verkeersonveilige situaties en het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis.

Als Verkeersouder kan je rekenen op de steun van Verkeersplein Amsterdam. Wij hebben een website waar Verkeersouders informatie en inspiratie vandaan kunnen halen. Verder organiseren wij bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Tevens leveren wij materialen voor verschillende projecten en acties. 

Lijst met voorbeeldactiviteiten:

 • Verkeerseducatie hoog op de agenda van de school zetten;
 • Activiteiten uitvoeren zoals;
  • Ik stop voor zebra’s
  • Deelnemen aan de Week van het Verkeer
  • Groene en/of gele kaartenactie
  • Voorlichtingsactie 30 km zone
  • Dode Hoekles
 • Invloed uitoefenen op het breng- en haalgedrag van ouders;
 • De verkeerssituatie rondom de school in kaart brengen;
 • In overleg treden met de gemeente over mogelijke verbeteringen.

Informatie

Titel: Verkeersouders

Schooltype: Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 1 t/m 8

Wilt u ook Verkeersouder worden? Stuur dan een bericht naar Verkeersplein Amsterdam.