De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor kinderen in het verkeer een kwetsbare periode. Ze nemen afscheid van hun vertrouwde schoolomgeving en moeten, vaak op de fiets, een nieuwe route afleggen van huis naar school. Deelname aan Op weg naar het VO bereidt de leerlingen voor op de nieuwe situatie.

Het lesproject omvat drie lessen.

  1. Een informatieve les besteedt aandacht aan het fietsen naar school en hoe leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Na een verkeersquiz bepalen de leerlingen de routes naar hun nieuwe scholen, met behulp van een routeplanner.
  2. Tijdens een praktijkles fietsen de leerlingen in kleine groepjes, onder begeleiding van ouders en vrijwilligers, naar hun nieuwe school. Onderweg is er aandacht voor gevaarlijke punten en voeren de leerlingen een kijkopdracht uit.
  3. In een afsluitende evaluatieles vindt een nabespreking van de fietstocht plaats. Er is aandacht voor verkeersonveilige punten die de leerlingen tijdens het fietsen zijn tegengekomen, en voor veiligere en alternatieve routes. De leerlingen voeren tevens een eindopdracht uit.
     

Help mee bij het fietsen naar de middelbare school!

In mei en juni fietsen leerlingen uit groep 8 de route naar hun middelbare school. Dit gebeurt in groepjes van vier kinderen onder begeleiding van een ouder, leerkracht en/of begeleider van Verkeersplein Amsterdam. De route wordt in de klas voorbereid en het fietsen vindt plaats op een ochtend tussen 9:00 uur en 12.00 uur. Wij zijn nog op zoek naar begeleiders die deze groepjes kunnen begeleiden. Heb je interesse? Kijk hier voor meer info of stuur een bericht naar Kamiel Koops via kamiel.koops@verkeerspleinamsterdam.


Oefen de nieuwe fietsroute met je kind!

 

Bekijk het onderstaande filmpje en ga met jouw kind op pad! 

 

Informatie

Titel: Op Weg naar het VO
 

Schooltype: Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 8

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk u dit project GRATIS te kunnen aanbieden.

Duur: 
Informatieve les:  1,5 uur
Praktijkles: 3 uur
Evaluatieles: 1 uur

Interesse: Dit project wordt dit schooljaar aan 48 groepen 8 in Amsterdam aangeboden. Momenteel is er een wachtlijst. Bent u geïnteresseerd en doet uw school nog niet mee, dan horen wij dat graag.  Stuur een mail naar Verkeersplein Amsterdam.