Gemeente Amsterdam pakt de verkeersveiligheid aan. Dit gebeurt door middel van de inzet van campagnes, educatie, infrastructurele maatregelen en handhaving.

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten. Ze werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.

Voor verkeerseducatie in de Stadsregio Amsterdam kunnen scholen en kinderopvang (0-18 jaar) terecht bij Verkeerseducatiepunt.