Een grotere wereld

Kinderen tussen 4 tot 12 jaar oud leven in een steeds grotere wereld. Ze worden actiever en trekken er steeds vaker zelfstandig op uit. Dikwijls in de buurt van huis, soms al wat verder weg. Deze kinderen zijn kwetsbaar. Ze zijn nog erg speels en zich nog vaak niet bewust van het verkeer om hen heen. Het is daarom belangrijk dat kinderen in deze levensfase kennis opdoen, en zowel op school als thuis leren wat het betekent om zich zelfstandig(er) in het verkeer te begeven.

Om dit te ondersteunen biedt Verkeersplein Amsterdam binnen de Amsterdamse Verkeerslijn de volgende methoden en projecten aan.

JONGleren in het verkeer (groep 1 en 2)

Met het lesproject JONGleren in het verkeer maken kinderen tussen 0 en 6 jaar spelenderwijs kennis met het verkeer. Ouders krijgen informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind(eren) en advies over hoe zij hun kind(eren) veilig aan het verkeer kunnen laten deelnemen. JONGleren in het verkeer is te gebruiken in kinderdagverblijven, op voorscholen, in peuterspeelzalen, in de groepen 1 en 2 en in de naschoolse opvang.

Landelijke verkeersmethode

Groep 1 t/m 8

Met de methodes Wijzer door het verkeer, Klaar… Over! en Lets go! krijgen leerlingen inzicht in verkeersituaties en verantwoord verkeersgedrag. Dit gebeurt met theoretische lessen en het testen van praktische verkeersvaardigheden. De methoden zijn opgebouwd rond een aantal thema’s, die de leerkracht flexibel in kan zetten. De opbouw en tijdsinvestering zijn voor alle drie de methoden zijn verschillend. Verkeersplein Amsterdam biedt kosteloze begeleiding door een onderwijsadviseur die u de verschillen kan uitleggen en kan adviseren over de keuze.

Tussen School en Thuis

Groep 5 t/m 8

In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Een adviseur van Verkeersplein Amsterdam geeft het traject samen met de leerkrachten vorm. Ouders krijgen informatie tijdens een speciale bijeenkomst.

Verkeersexamens: Theoretisch en Praktisch

Groep 7 en 8

De gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. Deze zijn toegesneden op de situatie in de stad. Het theoretisch verkeersexamen test de kennis van verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Leerlingen die in groep 7 slagen voor hun theoretisch verkeersexamen kunnen in groep 8 deelnemen aan het praktisch examen. Dit vindt plaats in de maanden april, mei en juni op verschillende examenparcoursen in Amsterdam. Langs het parcours vindt een beoordeling plaats van de prestaties van de leerlingen. Hierbij worden ouders ingezet.

Op Weg naar het VO

Groep 8

De overgang naar het voortgezet onderwijs betekent een nieuwe route van huis naar school. Deelname aan Op Weg naar het VO bereidt leerlingen voor op de nieuwe situatie. Het project omvat drie lessen: een informatieve les waarin de leerlingen de route naar hun nieuwe school bepalen, een praktijkles waarin zij hun route in kleine groepjes onder begeleiding fietsen, en een afsluitende les waarin een nabespreking van de fietstocht plaatsvindt.

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouders in het verkeer

Een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse Verkeerslijn is de betrokkenheid van ouders bij de verkeersopvoeding van hun kind(eren). Verkeersplein Amsterdam schakelt bij diverse projecten de hulp van ouders in. De gemeente Amsterdam, Verkeersplein Amsterdam en scholen slaan de handen ineen om op elke school minstens één actieve ouder in het verkeer (Verkeersambassadeur) te realiseren. Verkeersambassadeurs voeren projecten uit op scholen van hun kind(eren) en brengen routes en mogelijke knelpunten in de schoolomgeving in kaart. Als Verkeersambassadeur kunt u rekenen op de steun van Verkeersplein Amsterdam.