Label ‘Verkeersactieve school’

Binnen de Amsterdamse Verkeerslijn kunnen scholen voor de leeftijdsgroep tussen 4 en 12 jaar het label ‘Verkeersactieve school’ behalen. Verkeersplein Amsterdam kent dit toe aan basisscholen die in groep 3 t/m 8 een verkeersmethode inzetten, in de groepen 5 tot en met 8 het lesprogramma ‘Tussen School en Thuis’ inzetten, meedoen aan het Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen en een actieve ouder op school hebben (Verkeersambassadeur). Verkeersplein Amsterdam verstrekt het label digitaal, voor plaatsing op de website van de school.

Interesse in het verkrijgen van het digitale label? Stuur dan uw motivatie met onderbouwing naar Verkeersplein Amsterdam.
 

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing reikt het eerste label Verkeersactieve School uit van 2020!

Weten hoe je veilig en zelfstandig door het verkeer beweegt is essentieel in een drukke stad als Amsterdam. Hoe eerder kinderen leren over fiets- en verkeersveiligheid, hoe beter. Verkeersonderwijs op scholen is daarbij onontbeerlijk. Daarom krijgen dit jaar zes Amsterdamse basisscholen het label ‘Verkeersactieve school’: zij voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan het label. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing reikte op 11 februari het verkeerslabel uit aan basisschool Crescendo. 

 

Verkeersactieve scholen

 • Crescendo
 • Boekmanschool
 • Ichthusschool
 • De IJsbreker
 • De Notenkraker 
 • Timotheusschool
 • De Achthoek
 • Achtsprong
 • Aldoende
 • St. Antoniusschool
 • As-Soeffah
 • De Avonturijn
 • De Bonkelaar
 • Louis Bouwmeesterschool
 • De Burght
 • Elout
 • St. Henricusschool
 • De Horizon
 • Instituut Schreuder
 • IKC Buikslotermeer
 • IKC Noordrijk
 • 2e Openluchtschool
 • Twiskeschool
 • Tijl Uilenspiegel
 • De Zeeheld
 • De Weidevogel

 

In 2015 reikte toenmalig Wethouder Pieter Litjens het eerste Label 'Verkeersactieve' school uit aan basisschool de Avonturijn.

Informatie

Interesse in het verkrijgen van het digitale label? Stuur dan uw motivatie met onderbouwing naar Verkeersplein Amsterdam.