Kinderen komen in het verkeer regelmatig vrachtwagens tegen. Zij zien de vrachtwagen vaak wel, maar ziet de chauffeur hen ook? In een drukke stad zoals Amsterdam is verkeerseducatie letterlijk levensbelangrijk! Verkeersplein Amsterdam verzorgt Dode Hoeklessen op basisscholen in Amsterdam voor groep 6,7, en 8. Met echte vrachtauto's en chauffeurs van Afvalinzameling van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met Transport en Logistiek Nederland.​​ 

Hoe werkt de les?

Tijdens de Dode Hoekles ervaren leerlingen wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet, zodat zij weten hoe zij als kwetsbare voetgangers of fietsers het beste kunnen handelen als ze een vrachtwagen tegenkomen.Scholen die zich aanmelden voor de Dode Hoekles krijgen (kosteloos) een vrachtwagen met gastdocenten op bezoek. De gastdocenten zijn goed getraind en wijzen de leerlingen op de gevaren van de Dode Hoek. Na een theorieles is het tijd voor de praktijk. De leerlingen stappen om de beurt in de demonstratie vrachtauto die in de buurt van de school staat geparkeerd. Zo leren ze wat het zicht van een chauffeur en wat zij moeten doen om uit de ‘Dode Hoek’ te blijven.

Wat heb je nodig voor de les?

  • Deelname van drie groepen uit de bovenbouw (groep 6,7 en 8) verdeeld over een schooldag
  • Een vrije ochtend of middag (de les neemt 1,5 uur per klas in beslag)-Een ruime parkeerplaats voor de vrachtauto
  • Een leerkracht of vrijwilliger die bij groep leerlingen in het lokaal blijft

Wat levert het op?

  • Speelse en effectieve verkeersles
  • Bevordert de veiligheid in het verkeer voor naar schoolgaande kinderen
  • Kennis en bewustzijn over ​verkeersveiligheid​ in relatie tot de vrachtauto en andere grote voertuigen in hetverkeer
  • Doordat de leerlingen tijdens deze les door de ogen van de vrachtwagenchauffeur kunnen kijken, zal de geleerde theorie beter beklijven

 

Lijkt het je leuk om met jouw school mee te doen aan de Blijf uit de Dode Hoeklessen? 

Aanmelden? Meld je dan hier aan.

Informatie

Titel: Dode Hoeklessen

Schooltype:  Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 6 t/m 8

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk u dit project GRATIS te kunnen aanbieden.

Duur: 1,5 uur per klas. Drie klassen per dag. 

Aanmelden: Aanmeldformulier