Label ‘Ster in het Verkeer’

Om als school succesvol verkeerseducatie te geven en aan een veilige schoolomgeving te werken is een structurele aanpak en betrokkenheid van de ouders nodig. We willen scholen aanmoedigen op deze manier aan de slag te gaan en daarvoor belonen. Hiervoor zet Verkeer & Meer het verkeerslabel Ster in het Verkeer’ in. Dit label toont aan dat scholen zich actief inzetten voor verkeersveiligheid en de zelfstandigheid van hun leerlingen in het verkeer. Scholen die het label hebben verdiend, krijgen een certificaat.

Om in aanmerking te komen voor het Verkeerslabel dient de school aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • In alle leerjaren wordt theoretisch verkeersonderwijs gegeven op basis van een actuele lesmethode (ca half uur per week per groep).
 • In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het schriftelijk Verkeersexamen.
 • In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het praktisch Verkeersexamen.
 • Er is op school een Verkeersouder actief en deze wordt ondersteund door de school.

 

Verkeersactieve scholen

 • Crescendo
 • Boekmanschool
 • Ichthusschool
 • De IJsbreker
 • De Notenkraker 
 • Timotheusschool
 • De Achthoek
 • Achtsprong
 • Aldoende
 • St. Antoniusschool
 • As-Soeffah
 • De Avonturijn
 • De Bonkelaar
 • Louis Bouwmeesterschool
 • De Burght
 • Elout
 • St. Henricusschool
 • De Horizon
 • Instituut Schreuder
 • IKC Buikslotermeer
 • IKC Noordrijk
 • 2e Openluchtschool
 • Twiskeschool
 • Tijl Uilenspiegel
 • De Zeeheld
 • De Weidevogel

 

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing reikt het eerste label Verkeersactieve School uit van 2020!

Weten hoe je veilig en zelfstandig door het verkeer beweegt is essentieel in een drukke stad als Amsterdam. Hoe eerder kinderen leren over fiets- en verkeersveiligheid, hoe beter. Verkeersonderwijs op scholen is daarbij onontbeerlijk. Daarom krijgen dit jaar zes Amsterdamse basisscholen het label ‘Verkeersactieve school’: zij voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan het label. Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing reikte op 11 februari het verkeerslabel uit aan basisschool Crescendo. 

 

In 2015 reikte toenmalig Wethouder Pieter Litjens het eerste Label 'Verkeersactieve' school uit aan basisschool de Avonturijn.

Informatie

Interesse in het verkrijgen van het digitale label? Stuur dan uw motivatie met onderbouwing naar Verkeersplein Amsterdam.