De verkeersmethode Groen Licht is bestemd voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Theorie- en praktijklessen geven deze specifieke groep leerlingen de kennis en vaardigheden om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

Groen Licht heeft een heldere opbouw en structuur, met concrete onderwerpen die te maken hebben met het gedrag in het verkeer. Het programma motiveert de leerlingen om zelf met de leerstof aan de slag te gaan en aldus te ‘leren door te doen’. Het lesmateriaal bevat korte, praktijkgerichte teksten die zijn afgestemd op het taalniveau van de leerlingen.

Groen Licht bevat vier thema’s: ‘Ik loop’ (de voetganger in het verkeer), ‘Ik fiets’ (de fietser in het verkeer), ‘Ik ben buiten’ (sociaal gedrag in het verkeer) en ‘Samen op weg’ (reizen met, en gedrag in het openbaar vervoer).

 

Informatie

Titel: Groen Licht

Schooltype: Pro/VSO

Klas: 1 t/m 3

Materiaal: Docentenhandleiding, werkmap, films

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk om deze lessen GRATIS aan te bieden. 

Meer informatie: Website Groen Licht

Bent u geïnteresseerd? Stuur een mail naar Verkeersplein Amsterdam.