De Amsterdamse verkeerslijn

JONGleren in het verkeer

Het jonge kind / groep 1 en 2

Met het lesproject JONGleren in het verkeer maken kinderen tussen 0 en 6 jaar spelenderwijs kennis met het verkeer. Ouders krijgen informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind(eren) en advies over hoe zij hun kind(eren) veilig aan het verkeer kunnen laten deelnemen. JONGleren in het verkeer is te gebruiken in kinderdagverblijven, op voorscholen, in peuterspeelzalen, in de groepen 1 en 2 en in de naschoolse opvang. Er zijn geen aanmeldingen meer mogelijk voor de periode tussen 6 mei en 7 juni 2019.

Lees meer

JONGleren in het verkeer (groep 1 en 2)

Met het lesproject JONGleren in het verkeer maken kinderen tussen 0 en 6 jaar spelenderwijs kennis met het verkeer. Ouders krijgen informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind(eren) en advies over hoe zij hun kind(eren) veilig aan het verkeer kunnen laten deelnemen. JONGleren in het verkeer is te gebruiken in kinderdagverblijven, op voorscholen, in peuterspeelzalen, in de groepen 1 en 2 en in de naschoolse opvang.

Lees meer

Landelijke verkeersmethode

Groep 1 t/m 8

Met de methodes Wijzer door het verkeer, Klaar… Over! en Lets go! krijgen leerlingen inzicht in verkeersituaties en verantwoord verkeersgedrag. Dit gebeurt met theoretische lessen en het testen van praktische verkeersvaardigheden. De methoden zijn opgebouwd rond een aantal thema’s, die de leerkracht flexibel in kan zetten. De opbouw en tijdsinvestering zijn voor alle drie de methoden zijn verschillend. Verkeersplein Amsterdam biedt kosteloze begeleiding door een onderwijsadviseur die u de verschillen kan uitleggen en kan adviseren over de keuze.

Lees meer

Tussen School en Thuis

Groep 5 t/m 8

In Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Een adviseur van Verkeersplein Amsterdam geeft het traject samen met de leerkrachten vorm. Ouders krijgen informatie tijdens een speciale bijeenkomst.

Lees meer

Verkeersexamens: Theoretisch en Praktisch

Groep 7 en 8

De gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. Deze zijn toegesneden op de situatie in de stad. Het theoretisch verkeersexamen test de kennis van verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Leerlingen die in groep 7 slagen voor hun theoretisch verkeersexamen kunnen in groep 8 deelnemen aan het praktisch examen. Dit vindt plaats in de maanden april, mei en juni op verschillende examenparcoursen in Amsterdam. Langs het parcours vindt een beoordeling plaats van de prestaties van de leerlingen. Hierbij worden ouders ingezet.

Lees meer

Op Weg naar het VO

Groep 8

De overgang naar het voortgezet onderwijs betekent een nieuwe route van huis naar school. Deelname aan Op Weg naar het VO bereidt leerlingen voor op de nieuwe situatie. Het project omvat drie lessen: een informatieve les waarin de leerlingen de route naar hun nieuwe school bepalen, een praktijkles waarin zij hun route in kleine groepjes onder begeleiding fietsen, en een afsluitende les waarin een nabespreking van de fietstocht plaatsvindt.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouders in het verkeer

Een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse Verkeerslijn is de betrokkenheid van ouders bij de verkeersopvoeding van hun kind(eren). Verkeersplein Amsterdam schakelt bij diverse projecten de hulp van ouders in. De gemeente Amsterdam, Verkeersplein Amsterdam en scholen slaan de handen ineen om op elke school minstens één actieve ouder in het verkeer (Verkeersambassadeur) te realiseren. Verkeersambassadeurs voeren projecten uit op scholen van hun kind(eren) en brengen routes en mogelijke knelpunten in de schoolomgeving in kaart. Als Verkeersambassadeur kunt u rekenen op de steun van Verkeersplein Amsterdam.

Lees meer

Totally Traffic

Voortgezet Onderwijs

TotallyTraffic is een uitgebreid programma ter bevordering van de verkeersveiligheid van middelbare scholieren. Het werkt als een ‘bouwpakket’ voor educatie, af te stemmen op ieder schooljaar en ieder leerniveau. De lessen hebben een eigentijdse opzet en toon en zijn zeer gevarieerd. De thema’s sluiten aan op de belevingswereld van scholieren tussen 12 en 18 jaar.

Lees meer

Groen Licht

Praktijkonderwijs / VSO

De verkeersmethode Groen Licht is bestemd voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Groen Licht heeft een heldere opbouw en structuur, met concrete onderwerpen die te maken hebben met het gedrag in het verkeer. Het programma motiveert de leerlingen om te ‘leren door te doen’. Het lesmateriaal bevat korte, praktijkgerichte teksten, afgestemd op het niveau van de leerlingen.

Lees meer

Bromfietsrijbewijs moeilijk lerenden

Praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen, als zij 16 jaar oud zijn, onder begeleiding hun bromfietsrijbewijs halen. Zij leren veilig deel te nemen aan het verkeer en vergroten hun mobiliteit en kansen op de arbeidsmarkt. Het programma doorloopt een aantal stappen: een praktijkdag, theorielessen op school, een individuele afname van het theorie-examen en vier praktijklessen tot aan het praktisch examen.

Lees meer