Update over activiteiten Verkeersplein Amsterdam

2020-04-14

Door de verlenging van de genomen maatregelen omtrent het Corona-virus geven wij een update over de activiteiten van Verkeersplein Amsterdam.

Het kabinet heeft besloten om de genomen maatregelen i.v.m. het Corona-virus te verlengen tot en met 28 april. Dit betekent dat wij onze geplande activiteiten en projecten in deze periode moeten staken.

Verder zijn alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht verboden tot 1 juni, waardoor het Praktisch Verkeersexamen dit schooljaar niet kan plaatsvinden. Als gevolg daarvan, zal ook het project Op weg naar het VO niet door kunnen gaan in mei en juni. De Dode Hoek-lessen kunnen niet doorgaan wegens gebrek aan personeel en vuilniswagens van de gemeente Amsterdam.

Na 28 april
De overige projecten die na de meivakantie gepland staan zullen wél doorgaan en geannuleerde afspraken zullen opnieuw gepland worden, indien de situatie dit toelaat. Dit betreft het Theoretisch Verkeersexamen, Tussen School en Thuis, VR-lessen, Jongleren, Verkeerskunsten en Aanpak Fietsvaardigheid. De projectleiders zullen contact opnemen met de betreffende contactpersoon van school om nieuwe afspraken te maken en te kijken naar passende oplossingen per school.

Daarnaast zullen we scholen binnenkort berichten over de mogelijkheden om verkeerseducatie op een digitale manier aan te bieden voor groep 5 t/m 8, zodat uw leerlingen thuis aan de slag kunnen met verkeerslessen en -oefeningen.

Mocht u vragen hebben over een project op uw school, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Verkeersplein Amsterdam.