De gemeente Amsterdam organiseert haar eigen verkeersexamens. Het Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 en het Praktisch Verkeersexamen voor groep 8.* In de maanden januari t/m juni komen examinatoren naar scholen om het Theoretisch Verkeersexamen af te nemen. In de maanden maart t/m juni kunnen leerlingen van groep 8 fietsexamen doen.

* Het is mogelijk aan beide verkeersexamens deel te nemen in hetzelfde leerjaar, in groep 7 of 8. We adviseren in dat geval aan de verkeersexamens deel te nemen in groep 7, zodat leerlingen die niet geslaagd zijn kunnen herkansen in groep 8. 

Theoretisch Verkeersexamen

Amsterdam is verkeersonveilig voor jonge verkeersdeelnemers. Verkeersplein Amsterdam organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam daarom als enige gemeente in Nederland een eigen Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 afgestemd op het drukke stadsverkeer.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen alle Amsterdamse scholen een uitnodiging voor het Theoretisch Verkeersexamen. De school geeft de verkeerslessen, Verkeersplein Amsterdam zorgt voor aanvullend lesmateriaal. Ervaren examinatoren gaan naar de scholen toe om het verkeersexamen af te nemen.

Het Theoretisch Verkeersexamen test de kennis van verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Het geeft een goede indicatie van het kennisniveau van de leerlingen in groep 7 en helpt hen bij het verbeteren van hun verkeersgedrag.

Het examen vindt in de ochtend plaats en bestaat uit een schriftelijk (klassikaal) en een mondeling (individueel) examen. Het schriftelijk examen duurt ongeveer een half uur en wordt door middel van een fotopresentatie afgenomen. Met de leerlingen die teveel vragen fout hebben voor het schriftelijk examen, wordt vervolgens nog een mondeling examen afgenomen door de examinator. Deze leerlingen gaan in groepjes van twee in gesprek met een examinator. Met behulp van een iPad, fietsen, auto's, poppetjes en verkeersborden bespreekt de examinator verkeerssituaties met de leerlingen. Hierdoor is het mogelijk dat ook kinderen met een taalachterstand of een handicap mee kunnen doen aan het examen. Leerlingen die slagen voor hun verkeersexamen ontvangen een diploma.

Het examen omvat ieder schooljaar nieuwe vragen. Het vindt plaats in de maanden januari t/m juni. Vrijwel alle Amsterdamse scholen doen al jarenlang mee en het slagingspercentage is hoog.

Oefenen

Leerlingen kunnen oefenen voor het examen met drie verkeersexamenspellen en de Virtual Reality app van Verkeersplein Amsterdam

Verder kunnen zij zich voorbereiden op het examen met de verkeerslessen en oefenexamens van Tussen School en ThuisNeemt uw school nog geen deel aan het programma van Tussen School en Thuis? Klik dan hier voor meer informatie en aanmelden.

De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk dat de Amsterdamse scholen kosteloos aan het Theoretisch Verkeersexamen kunnen deelnemen.

Informatie

Titel: Theoretisch Verkeersexamen

Schooltype: Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 7*

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk u dit project GRATIS te kunnen aanbieden.

Materialen: Ter voorbereiding op het examen ontvangt u na aanmelding het theorieboekje 'Tussen school en thuis ligt de echte wereld' (per leerling plus een per groep voor de leerkracht), en een poster met verkeersborden (per groep). 

Periode: Inhalen groep 8 examen 2019-2020: september t/m november 2020. Examen schooljaar 2020-2021: januari t/m juni 2021.

Aanmelden Theoretisch Verkeersexamen 2021:

Neem contact op via e-mail.

Contact:

Mail Verkeersplein
Amsterdam

Praktisch Verkeersexamen (fietsvaardigheid)

Leerlingen die geslaagd zijn voor hun Theoretisch Verkeersexamen kunnen deelnemen aan het Praktisch Verkeersexamen. Dit vindt plaats in de maanden maart t/m juni op verschillende examenparcoursen in Amsterdam. Leerlingen laten tijdens dit examen zien dat zij zich nu veilig in het drukke Amsterdamse verkeer kunnen begeven. Langs het parcours worden de prestaties van de leerlingen beoordeeld.

De kinderen leggen het Praktisch Verkeersexamen in principe af op hun eigen fiets. Voorafgaand aan het examen worden de fietsen van de leerlingen gekeurd. Als zij geen fiets hebben, dan stelt Verkeersplein Amsterdam een fiets beschikbaar. Ook is busvervoer van en naar het examenparcours mogelijk.

Leerlingen fietsen de examenroute individueel, waarbij op verschillende controleposten hulpouders staan om de leerlingen te beoordelen. Leerlingen die slagen voor hun verkeersexamen ontvangen een diploma.

Voorbereiding

Hoe vaker de leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijden het examen. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen van tevoren goed worden voorbereid en ook de gelegenheid krijgen om de route te oefenen. Hier naast kunt u de route van de verschillende examenparcoursen downloaden. Let op: de routes zijn onder voorbehoud van wijzigingen!

Natuurlijk is het ook van groot belang dat de fiets in orde is. Met behulp van de handleiding fietscontrole (zie downloads in de kolom hiernaast) kunnen ouders samen met hun kind de fiets kunnen nalopen op gebreken.

De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk dat de Amsterdamse scholen kosteloos aan het Praktisch Verkeersexamen kunnen deelnemen. 

Data Praktisch Verkeersexamen 2021*: 

Parcours Osdorp: week 13 (ma 29 t/m woe 31 maart 2021)

Parcours Noord: week 14 (di 6 t/m do 8 april 2021)

Parcours Watergraafsmeer: week 15 (ma 12 t/m vrij 16 april 2021)

Parcours Zuid: week 20 (ma 17 t/m vrij 21 mei 2021)

Parcours Zuidoost: week 21 (di 25 & do 27 mei 2021)

Parcours  Rembrandtpark: week 22 (ma 31 mei t/m vrij 4 juni 2021)

Herexamen (parcours Rembrandtpark): woensdag 9 juni 2021

*Onder voorbehoud van wijzigingen.

Informatie

Titel: Praktisch Verkeersexamen

Schooltype: Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs

Groep: 8 *

Kosten: De gemeente Amsterdam maakt het mogelijk u dit project GRATIS te kunnen aanbieden.

Materialen: Ter voorbereiding op het examen ontvangt u na aanmelding informatie voor de leerkracht, de leerlingen en ouders, en de hulpouders. Zie ook de downloads hieronder.

Periode: maart t/m juni 2021 (zie data per examenparcours onderaan de pagina).

Aanmelden: 

Neem contact op via e-mail.

Contact:

Mail Verkeersplein
Amsterdam

Downloads

Handleiding Fietscontrole

Oefenkaart Praktisch
Verkeersexamen

Praktijktoets voor thuis

Plattegrond en routebeschrijving  examenparcoursen 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen):

Route Osdorp Route Noord   Route
Watergraafsmeer

Route ZuidRoute ZuidoostRoute
Rembrandtpark